Skylle, samle, kverne, slipe1st - 3rd of July 2016

Group exhibition in a boat house in Velsvik, Volda, Norway.


Henrik Koppen

Mari Sivertsen Norddahl

Ingeborg Blom Anderskog


The exhibition was initiated by Henrik Koppen and realized with the support of Norsk kulturråd and Norske billedkunstneres vederlagsfond. 


HITYAMAC gave a musical performance at the openingExoskeleton Residence (standing) Henrik Koppen

info
×

Naustet og plakaten

info
×

Inne i naustet

info
×

Exoskeleton Residence (hanging) 


Skulptur av blåskjell samla i Velsvikfjøra


Henrik Koppen 

info
×

Mari Sivertsen Norddahl sin installasjon med plast samla frå Velsvikfjøra i laupet av éi veke. 


Mari S. Norddahl's installation with plastic waste collected in the Velsvik beach. 

info
×

Mari Sivertsen Norddahl

info
×

Mari Sivertsen Norddahl


Motvekt

info
×

Ingeborg Blom Andersskog

info
×

Ingeborg Blom Andersskog gjennomførte ein performance der ho slipte ein rullestein mot ein større stein i 19 timar for hand. På den store steinen kom eit glattslipt, synleg merke. 

info
×

Ingeborg Blom Andersskog


Rullesteinen, som også vart glattslipt

info
×

Ingeborg Blom Andersskog

info
×

Henrik Koppen

info
×

Mari Sivertsen Norddahl hadde ein plastskulptur som somme tider var under vatn, og somme tider på land, alt etter om det var flo eller fjøre.

info
×

Mari Sivertsen Norddahl

info
×

HITYAMAC hadde ein musikalsk performance der improviserte mot lydane som allereie fanst på staden. 

info
×

Opningstale

info
×
Using Format