Ein fullkomen skulpturpark 6th of August 2016


'The Perfect Sculpture Park ' exhibited in Munkehagen festival in Stavanger. The sculpture park is consisting of thirty imaginary sculptures represented by a describing sign. 


Stilt ut i festivalen Munkehagen i Stavanger. Verket består av 30 imaginære skulpturar representert med eit skildrande skilt. 


Utvalde verk frå skulpturparken:


- Eit skjellsetjande verk som minner deg på

at du ein gong skal døy.

- Ein abstrakt skulptur som gjer deg litt kåt

- Ein installasjon som forandrar seg etter vêr og vind.

- Ein stadspesifikk skulptur som kommenterer

historia til akkurat denne bydelen i Stavanger,

og på same tid kommenterer eit globalt,

dagsaktuelt fenomen.

- Ein selfie-venleg, blank installasjon.

- Eit verk du først trudde berre var noko

parkvesenet hadde gløymt å rydde opp,

før du innser at dette kanskje er det mest

gjennomtenkte verket i heile skulpturparken.

- Eit fargerikt verk nært vegen som skal lokke tilfeldige

forbipasserande inn i skulpturparken. 


Using Format